image
image
image
*** ค่ามัดจำ 50 %  ก่อนจัดงาน 2 วัน
*** อุปกรณ์สำหรับออกงาน และอุปกรณ์การรับประทานอาหาร (ใช้แล้วทิ้ง)
ค่าบริการนอกสถานที่ 1,000 - 2,000 บาท (เฉพาะเขตกรุงเทพและปริมณฑล) ขึ้นอยู่กับระยะทาง
กรณียกเลิกหลังจากวางมัดจำ ทางร้านขอสงวนสิทธิ์ ในการคืนมัดจำ
เงื่อนไข
image
มัดจำก่อน 50 %
image
จองล่วงหน้า 2 วัน
image
ค่าเดินทาง และ ค่ารถขนส่ง
1,000 - 2,000 บาท
image
ปริมณฑล ต่างจังหวัด
คิดค่ารถตามระยะทาง
image
ภาชนะที่ใช้เป็นถ้วยกระดาษ
จาน ช้อน ซ้อม
Powered by MakeWebEasy.com